تجهيزات هايپرماركت آكاربو

مدرنترين  استند آجيل و خشكبار و حبوبات

استندهاي آكاربو كم جا و بسيار شيك

داراي شير جداگانه خروجي محصول براي هر مخزن

88321744-88323529

عكس هاي بيشتر در لينك زير

https://telegram.me/akarbu

 

y5us_photo_2017-03-14_13-13-37.jpg


برچسب:

[ 1396/1/29  ] [ 17 ] [ بازدید: <~PostViwe~> ] [ akkarbu ]

[ ]

[ ]